TEFENNİ TARİHİ

http://bsgurler.googlepages.com/

 

Tefenni’ deki yerleşimin Tunç çağına kadar uzandığı tespit edilmiştir. Tefenni merkez sınırları içinde kalan  , ilçenin 5 km batısındaki Eşeler Dağı  eteklerinde ,  Gövarık krom madeni işletmesinin 200 m. güneyinde , Eşeler yaylası ( Tefenni Yaylası ) üzerinde bir Roma çağı yerleşmesi tespit edilmiştir. Bu yerleşmenin 1 km kadar güneyinde    yer alan Yedi Kardeşler Mezarlığı mevkiinin üst kesiminde  keramikler bulunmuştur. Bulunan bu keramikler burada bir tunç çağı yerleşmesinin varlığına tanıklık etmektedir. Tefenni’nin 4 km batısındaki  HARAPLANLI  kesiminin Roma imparatorluk çağında yoğun olarak  iskan edildiği , burasının ilk kez M.Ö. 2500-2300 yılları arasında yerleşmeye sahne olduğu anlaşılmıştır.Tefenni’nin güneybatısında , Adalet Lojmanlarının üst kesimindeki kayalık sırtta, 4.5 metre yüksekliğinde doğuya yönelik kaya üzerinde , ilk olarak keşfedildiği 1887 yılında 53 tane olan , ancak erozyon ve define arayıcıları tarafından tahribi nedeniyle, günümüzde 23 tane kalan atlı tanrı figürleri bulunmaktadır. (Mehmet ÖZSAİT , Burdur İli Yüzey Araştırmaları , 2005)

 

                    MÖ. 800 - 500 yılları arasında Bizans çağında İstefani olarak anılan Tefenni, 13.yy. kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten sonra Türkmenlerin, Selçukluların ve Osmanlıların eline geçmiştir. Eski Tefenni’nin  bulunduğu yer Eşeler ormanının eteklerinde HARAPLANLI mevkiinde idi . 1882 yılında yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezini  terk eden     kasaba halkı  çeşitli yerlere dağılmış , pek azı şimdiki  Tefenni ’nin içinden çıkan  Kocapınar suyunun etrafına yerleşmişlerdir. Selçuklular zamanında Hamitoğullarına bağlı olarak idare edilmiş ve Gölhisar Beyliğine bağlanmıştır. Daha sonra Osmanoğulları Beyliğinin hakimiyeti ele geçirmesiyle, Tefenni ’de Osmanlı Beyliğine geçmiştir. O dönem 80-100 hane olan Tefenni’ deki hane sayısı  Çömek aşiretinin buraya yerleşmesiyle artmıştır. 1886 yılında Tefenni ismini alarak kaza merkezi olmuş ve Konya vilayeti Burdur Sancağına  bağlanmıştır. “ Memalik-i Osmaniye’nin Mufassal Tarih ve Coğrafya Lugatı “  adı eserde Burdura ilişkin olarak “ ………Burdur livası , Konya Vilayetini terkib  iden beş sancağın en garba düşeni olup, şimalen Hüdavendigar garben Aydın vilayetleri, cenuben Teke sancağı ve şarben Hamidabad livası ile muhaddır. ……………….. Livanın nüfus-ı mevcudesi 56.237 olup, müştemelatı 111 karye ve Burdur ve Tefenni namıyla iki ve Burdur 'a mülhak Ağlasun ve Kemer ve Tefenni'ye merbut Gölhisar namıyla üç adet nahiyeden ibarettir……..… “  denilmektedir. O tarihlerde Tefenni; 29 camii,4 mescit,63 okul, 17 medrese,7 yağhane,4 değirmen,6 fırın  2 mağaza,18 dükkan, 1 han ve 1 çiftlik ile 7-8 bin nüfuslu bir yerleşim yeri idi.  

 

                    Günümüzde ilçede tek tarihi dinsel yapı Merkez Çarşı (Hasanpaşa Seyitoğlu Vakfı) Camiidir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.04.1983 tarih ve A-4242 sayılı kararı ile eski eser olarak tescili yapılan söz konusu  caminin yapılış tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Yapı şekli ahşap “ ön cephesi 75 - 80 cm. kalınlığında duvar “ olup çok kenarlı içten kubbelidir, çatısı saçla kaplıdır. Tek şerefeli bir minaresi vardır.

 

http://bsgurler.googlepages.com/

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !